PCS4 轉播頻道與主播賽評

PCS4 轉播頻道與主播賽評

各位 PUBG 電競迷們大家好!
 

2021 首次 PUBG 國際電競賽事,PUBG 洲際系列賽 4 (PCS4) 即將開打!如同以往,我們將會為所有賽區帶來英文轉播,另外也會由橫跨世界各地最棒的 PUBG 電競主播賽評帶來每一場的當地語言轉播。
 

PCS4 國際英文主台


觀看網址:

除了國際英文主台外,PCS4 將以當地語言在以下頻道轉播!

 

PCS4 ASIA 轉播時程表與頻道

 
 • Week 1
  • 6/12-13 @ 6pm 台灣時間
 • Week 2
  • 6/19-20 @ 6pm 台灣時間
 • Week 3
  • 6/26-27 @ 6pm 台灣時間

 

地區轉播 & 頻道

 

PCS4 APAC 轉播時程表與頻道

 
 • Week 1
  • 6/10-11 @ 7pm 台灣時間
 • Week 2
  • 6/17-18 @ 7pm 台灣時間
 • Week 3
  • 6/24-25 @ 7pm 台灣時間

 

地區轉播 & 頻道

 

PCS4 AMERICAS 轉播時程表與頻道

 
 • Week 1
  • 6/11-12 @ 8am 台灣時間
 • Week 2
  • 6/18-19 @ 8am 台灣時間
 • Week 3
  • 6/25-26 @ 8am 台灣時間

 

地區轉播 & 頻道

 

 

PCS4 Europe 轉播時程表與頻道

 
 • Week 1
  • 6/13-14 @ 0am 台灣時間
 • Week 2
  • 6/20-21 @ 0am 台灣時間
 • Week 3
  • 6/27-28 @ 0am 台灣時間

 

地區轉播 & 頻道